Om stillhet

I siste nr. av tidsskriftet Dyade står det noe spennende om stillhet.

tiltromlingene

I en verden med over syv mrd mennesker er det for lite av så mye. Den enes forbruk kan bli den annens ressursknapphet. Indre stillhet er ikke et slikt konkurranseutsatt knapphetsgode. Stillheten slites ikke, foreldes ikke, forbrukes ikke. Min stillhet tar ikke fra din. Man forsyner seg ikke av ressurser, verken fra medmennesker eller kommende generasjoner. Ut fra miljøkriterier kan man vanskelig tenke seg en mer optimal aktivitet enn indre prosesser for stillhet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.